robokazik.sk
true
topbar cmp

Krásny je život

Krásny je život

Youtube video

Google Sheets umožňuje užívateľom vytvárať a organizovať tabuľky, grafy a diagramy, ktoré môžu byť zdieľané s ostatnými používateľmi na internete. Užívatelia môžu pristupovať k týmto dokumentom z akéhokoľvek zariadenia s pripojením na internet, vrátane počítačov, tabletov a smartfónov.

Google Sheets má množstvo funkcií, ktoré uľahčujú prácu s tabuľkami, napríklad možnosť vytvárania vzorcov a funkcií, filtrovanie a triedenie dát, formátovanie buniek a mnoho ďalších. Jeho hlavným účelom je uľahčiť prácu s dátami a spoluprácu na dokumentoch.

Google sheets ako databáza

Google Sheets je možné použiť ako databázu pre jednoduchšie webové aplikácie, najmä pre menšie projekty a pre jednoduché webové stránky. Google Sheets môže byť užitočný ako alternatíva k relačným databázam pre jednoduchšie projekty a pre úlohy, ktoré nevyžadujú veľké množstvo dát a vysokú rýchlosť a výkon.

Existujú rôzne nástroje a technológie, ktoré umožňujú použitie Google Sheets ako databázy pre webové aplikácie. Napríklad, Google poskytuje službu Google Sheets API, ktorá umožňuje programátorom pristupovať k dátam uloženým v Google Sheets pomocou rozhrania API. Týmto spôsobom je možné získať a aktualizovať dáta z Google Sheets priamo z webovej aplikácie.

Ďalšie nástroje a technológie, ktoré umožňujú použitie Google Sheets ako databázy pre webové aplikácie, zahŕňajú Google App Script, Google Forms a Google Fusion Tables.

Google Sheets nie je navrhnutý ako robustná databáza a nemá rovnaké funkcie ako relačné databázy, ako napríklad podpora pre indexovanie, optimalizácia dotazovania a transakcie. Preto je dôležité zvážiť použitie Google Sheets ako databázy pre jednoduchšie projekty a pre úlohy, ktoré nevyžadujú veľké množstvo dát a vysokú rýchlosť a výkon.

 

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by sa niekto mohol rozhodnúť použiť Google Sheets ako databázu pre svoj webový projekt:

  1. Jednoduchosť: Google Sheets je veľmi jednoduchý nástroj na použitie, čo znamená, že nemusíte byť expertom na databázy, aby ste ho mohli používať.
  2. Rýchlosť vývoja: Použitie Google Sheets ako databázy môže zrýchliť vývoj webovej aplikácie, pretože sa nemusíte zaoberať konfiguráciou a správou relačných databáz.
  3. Nízke náklady: Google Sheets je bezplatná služba, čo znamená, že nemusíte platiť za licencie a správu relačných databáz.
  4. Škálovateľnosť: Google Sheets môže byť vhodným riešením pre menšie projekty, ale umožňuje aj ľahké rozšírenie v prípade, že sa vaša webová aplikácia rozrastie.
  5. Flexibilita: Google Sheets umožňuje ľahko zdieľať dáta a spolupracovať s ďalšími používateľmi, čo môže byť užitočné pre projekty, ktoré vyžadujú spoluprácu viacerých ľudí.

Použitie Google Sheets ako databázy pre váš webový projekt má aj svoje nevýhody, ako napríklad obmedzenú kapacitu a rýchlosť pre väčšie množstvá dát, obmedzené funkcie ako relačné databázy a obmedzenú ochranu dát. Preto je dôležité zvážiť použitie Google Sheets ako alternatívu SQL alebo NoSQL databázy pre jednoduchšie projekty a pre úlohy, ktoré nevyžadujú spracovanie veľkého množstva dát a vysokú rýchlosť a výkon.

Na brehu rieky

Na brehu rieky, sú naše hriechy, tam som ťa blízko mal
Na prstoch mojich rúk, by som ich spočítal.
Tam pri tom brehu stužku si bielu do vlasov zaplietla,
Kým mesiac svietil nám stužka sa rozplietla

Vzdialená

Zlatistá jeseň otvára náruč
Šepká ti nežne – s letom sa rozlúč
Spustli už pláže, aj more smúti
Odchádza s letom na ďalekej púti.

Ďaleko je Boh

Bol to príbeh náš - príbeh môj a tvoj
Ako z rozprávky - skutočný však bol
Koniec príbehu - mal však iný dej
Ten kto zostať mal - navždy odišiel

Toto sólo patrí nám

Ešte si rád posledný pohár vína naliať dám
skôr než začne starosť všedných dní
vám na zdravie pripíjam 
keď ma náhle radosť pochytí, sólo všetkým zahrať dám

Ja keď spievam, slzy tečú

Kto dáva ten dvakrát vždy dáva,
mne život nedáva sto ráz,
to preto, že mám také šťastie,
že žijem pre pieseň a Vás.

Mame

Ten čas plynie ako voda
Stále niekam uteká
A ja toľko mama moja
Toľko Vám chcem povedať

Život je boj

(R.K.) Príde raz deň,
túžiť Ty budeš obrátiť riekam ich smer.
Príde raz deň,
keď povieš že život nebol vždy ku Tebe fér.
(K.K.) Príde raz k nám
a zrazu zistíš, že strácaš zo svojich síl.

Marína

Kto smutný je tak naleje si vína
No pre mňa lásky vínom je Marína
Mne nepáči sa z kina, z telky iná
Ja opíjam sa vždy jej nádherou.

Unášaj Vzácny Vetrík

Unášaj vzácny vetrík
Pieseň v šíru šíru diaľ
Pohládzaj lúky, stráne
Pred zlým všetkých nás chráň

Monika

Mal som raz dievča, prekrásne dievča, malo čo rozdávať.
Však všetko krásne raz navždy zhasne, čo vám mám rozprávať.
Prišla tá chvíla, keď opustila ma moja Monika.

Pán Boh všetko vidí

Človek v živote veľakrát mnoho vecí odkladá.
Povie si, potom, teraz nie. Niekedy inokedy.
Má pocit, že teraz nie je ten správny čas.
Tak to bolo i v prípade tejto piesne,
ktorú Robo Kazík dlhé roky odkladal na tú správnu chvíľu.

Sedia Vrabce Na Konári

Celý  život  mal  som  plány
a  termíny  v kalendári .
Čo  som  spravil  a  nespravil,
celé dni som v práci trávil, celé dni som v práci trávil

Ja Sa Lúčim

Ja sa lúčim, tak zákon znie.

Končí sa deň, svieca už dohára,
dozneli piesne z plného pohára.
Spomienky ožili, slzy ich skropili,
úsmev a radosť na chvíl’u vrátili.

Na Priedomí

Chlapec som býval celkom malý
Keď tam na priedomí na priedomí
Na priedomí
Povedľa ruží nášho dvora 
Starký môj sedávali sedávali
Sedávali

Dávno Lásku Inú Nemám

Vždy, keď ráno odchádzam, nežne ťa pobozkám, zrakom objímam ti tvár,veď si všetko, čo mám.
Všade cítim jemný dych tvojich usmiatých pier, stále silnejší je hlas, ktorý v srdci mi znie.

Modlitba Za Domovinu

Zem slovenská prekrásna je
Štíty Tatier čnejú hrdo
Orol tu má hniezdo svoje
Tu nech sa darí dobrým ľuďom
Orol tu má hniezdo svoje
Tu nech sa darí dobrým ľuďom