robokazik.sk
true
topbar cmp

Sedia Vrabce Na Konári

Sedia Vrabce Na Konári

Youtube video

V PHP sme začínali. Ako mnoho iných IT firiem. Máme za sebou vývoj vlastného CMS systému, ktorý je postavený na PHP MVC frameworku. Vývoj trval skoro 10 rokov a najväčší systém, ktorý na tomto CMS beží má okolo 12 tisíc stránok a takmer 100 obsahových typov (profil používateľa, článok, dokument, video, anketa a mnoho iných). Obsahuje komplexnú administráciu s viacúrovňovou možnosťou prístupu. Dnes je tento systém stále aktívny, ale už len v štádiu údržby. Nové systémy sme sa rozhodli stavať na Node.js. Tu je niekoľko dôvodov, prečo sme dali prednosť Node.js pred PHP:

  1. Výkon: Node.js je postavený na engine V8 od spoločnosti Google, ktorý je veľmi rýchly a efektívny v spracovaní JavaScriptu. PHP má výkonnostné limity a v niektorých prípadoch môže byť pomalší.

  2. Škálovateľnosť: Node.js používa asynchrónne I/O, čo umožňuje efektívne spracovanie veľkého počtu požiadaviek súčasne. To z neho robí ideálnu voľbu pre webové aplikácie s vysokou návštevnosťou. PHP môže mať problémy so škálovaním s rastúcim počtom používateľov.

  3. Jednotný jazyk: Node.js používa JavaScript ako svoj hlavný jazyk, rovnako ako webové prehliadače. To nám umožňuje písať ako frontend, tak backend kód v jednom jazyku, čo vedie k zníženiu nákladov a väčšej flexibilite.

  4. Široká komunita: Node.js má veľkú a aktívnu komunitu vývojárov, čo znamená, že je ľahké nájsť pomoc, riešiť problémy a nájsť hotové moduly a knižnice, ktoré môžu byť použité k rýchlemu vývoju aplikácií. PHP má tiež veľkú komunitu, ale môže byť náročnejšie nájsť kvalitné a spoľahlivé moduly a knižnice.

  5. Real-time aplikácie: Node.js je ideálna voľba pre real-time aplikácie, ako sú chatovacie aplikácie, online hry a streamovanie dát. To je dané jeho schopnosťou vykonávať asynchrónnu komunikáciu medzi klientom a serverom a umožňuje tak rýchle aktualizácie dát.

PHP je pomerne jednoduchý jazyk na naučenie a použitie a je podporovaný na mnohých webových serveroch. To sú hlavné dôvody, prečo je to dnes jedna z najpoužívanejších technológií vo vývoji webových stránok. My sme sa však rozhodli namiesto webových stránok vyvíjať supermoderné webové aplikácie a priblížiť moderné technológie všetkým, ktorí namiesto statickej webovej stránky chcú dynamický web so vždy aktuálnym obsahom.

Na brehu rieky

Na brehu rieky, sú naše hriechy, tam som ťa blízko mal
Na prstoch mojich rúk, by som ich spočítal.
Tam pri tom brehu stužku si bielu do vlasov zaplietla,
Kým mesiac svietil nám stužka sa rozplietla

Vzdialená

Zlatistá jeseň otvára náruč
Šepká ti nežne – s letom sa rozlúč
Spustli už pláže, aj more smúti
Odchádza s letom na ďalekej púti.

Ďaleko je Boh

Bol to príbeh náš - príbeh môj a tvoj
Ako z rozprávky - skutočný však bol
Koniec príbehu - mal však iný dej
Ten kto zostať mal - navždy odišiel

Toto sólo patrí nám

Ešte si rád posledný pohár vína naliať dám
skôr než začne starosť všedných dní
vám na zdravie pripíjam 
keď ma náhle radosť pochytí, sólo všetkým zahrať dám

Ja keď spievam, slzy tečú

Kto dáva ten dvakrát vždy dáva,
mne život nedáva sto ráz,
to preto, že mám také šťastie,
že žijem pre pieseň a Vás.

Mame

Ten čas plynie ako voda
Stále niekam uteká
A ja toľko mama moja
Toľko Vám chcem povedať

Život je boj

(R.K.) Príde raz deň,
túžiť Ty budeš obrátiť riekam ich smer.
Príde raz deň,
keď povieš že život nebol vždy ku Tebe fér.
(K.K.) Príde raz k nám
a zrazu zistíš, že strácaš zo svojich síl.

Marína

Kto smutný je tak naleje si vína
No pre mňa lásky vínom je Marína
Mne nepáči sa z kina, z telky iná
Ja opíjam sa vždy jej nádherou.

Unášaj Vzácny Vetrík

Unášaj vzácny vetrík
Pieseň v šíru šíru diaľ
Pohládzaj lúky, stráne
Pred zlým všetkých nás chráň

Monika

Mal som raz dievča, prekrásne dievča, malo čo rozdávať.
Však všetko krásne raz navždy zhasne, čo vám mám rozprávať.
Prišla tá chvíla, keď opustila ma moja Monika.

Pán Boh všetko vidí

Človek v živote veľakrát mnoho vecí odkladá.
Povie si, potom, teraz nie. Niekedy inokedy.
Má pocit, že teraz nie je ten správny čas.
Tak to bolo i v prípade tejto piesne,
ktorú Robo Kazík dlhé roky odkladal na tú správnu chvíľu.