robokazik.sk
true
topbar cmp

Marína

Marína

Youtube video
 1. Stručnosť: Zvoľte krátky a ľahko zapamätateľný názov.
 2. Jasný a výstižný názov: Názov by mal jasne odzrkadľovať obsah a zameranie vašej webstránky.
 3. Vyhnite sa číslam a špeciálnym znakom: Čísla a znaky ako pomlčky, bodky a podobne môžu komplikovať písanie názvu.
 4. Unikátnosť: Skúste nájsť originálny názov, ktorý sa ľahko odlíši od iných webových stránok.
 5. Zvážte kľúčové slová: Ak je to možné, zahrňte do názvu domény relevantné kľúčové slová, ktoré sa viažu k vášmu obsahu.
 6. Znížte riziko preklepov: Skúste sa vyhnúť použitiu slov s viacerými možnosťami preklepov.
 7. Vyhýbajte sa ťažko zapamätateľným slovám: Názov by sa mal ľuďom ľahko písať a dobre pamätať.
 8. Doménová koncovka: Zvoľte vhodnú doménovú koncovku (.com, .net, .org, atď.), ktorá zodpovedá vašej webovej stránke.
 9. Zahrňte značku: Ak je to možné, použite názov domény, ktorý obsahuje názov vašej firmy alebo značky.
 10. Lokalita: Ak je vaša webstránka zameraná na konkrétnu lokalitu, zahrňte do názvu aj toto miesto.
 11. Nezabudnite na bezpečnosť: Ak je to možné, použite protokol HTTPS pre vašu webstránku.
 12. Pozitívne a lákavé: Názov by mal vyvolávať pozitívne asociácie a byť lákavý pre návštevníkov.
 13. Vyhnite sa ochranným známkam: Pred výberom overte, že váš názov neporušuje ochranné známky iných spoločností.
 14. Jednoduchý na výslovnosť: Názov by mal byť ľahko vysloviteľný a zrozumiteľný.
 15. Otestujte ho: Skúste testovať názov domény na priateľoch alebo rodine, aby ste zistili, či je zrozumiteľný a atraktívny.
 16. Vyhnite sa dlhým názvom: Čím dlhší názov, tým ťažšie si ho ľudia zapamätajú.
 17. Kontext a zmysluplnosť: Uistite sa, že názov má zmysel v kontexte vašej webstránky.
 18. Nadčasovosť: Vyberte názov, ktorý bude relevantný a zaujímavý nielen teraz, ale aj o pár rokov.
 19. Firma a doména nie sú to isté: Ak sa vám to bude viac hodiť, pre webstránku môžete zvoliť aj iný názov než je názov vašej firmy.
 20. Tvorivosť: Kreativita je kľúčová, vytvorte názov, ktorý je originálny a neobyčajný.
 21. Pokúste sa byť informatívny: Niekedy je vhodné, aby názov domény vopred naznačoval, o aký druh webu sa jedná.
 22. Prieskum konkurencie: Skúste zistiť, aké názvy používajú vaši konkurenti, aby ste sa vyhli podobným názvom.
 23. Zvážte jazyk: Ak je váš obsah v určitom jazyku, môžete použiť príslušný názov domény.
 24. Dostupnosť: Uistite sa, že doména je voľná a nie je obsadená iným používateľom.
 25. Nájdite inšpiráciu: Pozrite sa na iné webové stránky, blogy alebo knihy, aby ste našli inšpiráciu pre názov domény.
 26. Doménové generátory: Vyskúšajte nástroje na generovanie doménových názvov, ktoré vám môžu poskytnúť nové nápady.
 27. Využite AI: S vymýšľaním názvu domény vám môže pomôcť aj umelá inteligencia. Stačí do ChatGPT zadať svoju predstavu.
 28. Emócie a zmysluplnosť: Skúste nájsť názov, ktorý vyvoláva emócie alebo má zmysluplný význam pre vašu cieľovú skupinu. Emotívny názov môže prilákať pozornosť a bude jednoduchšie si ho zapamätať.
 29. Zvážte budúce rozšírenie: Pred definitívnym výberom domény pouvažujte aj o tom, či plánujete v budúcnosti rozširovať svoju ponuku tovaru či služieb, aby bol názov domény stále relevantný.
 30. Expanzia do zahraničia: Ak sa chcete časom presadiť aj v zahraničí, zvoľte si vhodnú doménu hneď na začiatku. Ideálne bude, ak bude jej názov dobre fungovať aj v krajinách, kde sa chystáte preraziť, a vy nebudete musieť na nej nič meniť.
 31. Aj na koncovke záleží: Premyslite si, aký trh alebo cieľovú skupinu chcete primárne osloviť a podľa toho si vyberte koncovku domény (časť za bodkou).
 32. Lokálne pôsobenie: Ak chcete pôsobiť lokálne len v určitej krajine, uprednostnite národnú koncovku (.sk, .cz, .at, .pl).
 33. Medzinárodný presah: Generické koncovky .com, .eu, .net sú vhodné vtedy, ak má vaša webstránka osloviť ľudí na celom svete, príp. ak plánujete podnikať aj v zahraničí.
 34. Výsledky vyhľadávania: Google.com v globálnych výsledkoch vyhľadávania uprednostňuje koncovku .com pred lokálnymi koncovkami ako .sk alebo .cz
 35. Ochranná známka: Ak je vaša doména s koncovkou .com voľná, je oveľa vyššia šanca, že je názov vašej značky unikátny a doposiaľ sa naň nevzťahuje žiadna ochranná známka.
 36. Seriózna organizácia: Koncovka .org sa hodí pre organizácie, ktoré chcú aj svojej doméne dodať na vážnosti.
 37. Blogeri a uchádzači o prácu: Ak premýšľate nad názvom domény pre svoj blog či online životopis, môžete zvoliť originálnu koncovku .blog alebo .me.
 38. E-shopy, veda a technika: Pre technickejšie zamerané webstránky sú tu koncovky ako .store, .tech, .space, alebo .site.
 39. Buďte kreatívni: Odlíšte sa a vyberte si originálnu koncovku pre svoju doménu. Zoznam dostupných kreatívnych koncoviek hľadajte u svojho registrátora.
 40. Doména .com vyhráva: Doména s koncovkou .com patrí medzi najpopulárnejšie a najrozšírenejšie doménové koncovky.
 41. Viacero prípon: Ak si pre svoj web zvolíte lokálnu koncovku, je dobré si k nej registrovať aj zopár ďalších (napríklad .eu alebo .com), aby vám ich neobsadila konkurencia či neprajníci.
 42. Názov v e-mailovej adrese: S doménou získate aj vlastnú e-mailovú adresu. Zamyslite sa, či bude v nej názov vyzerať dobre, zrozumiteľne a či nebude príliš dlhý.
 43. Využite slovné hračky: Kreatívne slovné hračky môžu zatraktívniť vašu značku a prilákať nových zákazníkov.
 44. Nezabudnite na výslovnosť: Zvážte, ako sa váš názov vyslovuje, aby ste sa vyhli nepríjemným následkom.
 45. Skúste vymyslieť vlastné slovo: Novovymyslené slovo môže vášmu názvu dodať originalitu a jedinečnosť.
 46. Zahrňte svojich zákazníkov: Ak to je vhodné, zahrňte do názvu slová alebo termíny, ktoré sa používajú vo vašom odvetví alebo ktoré sú pre vašich zákazníkov dôležité.
 47. Názov by mal byť jedinečný: Uistite sa, že váš názov je unikátny a nie je rovnaký alebo príliš podobný iným existujúcim doménam.
 48. Doména na večné veky: Názov vyberte ideálne tak, aby ste ho už nikdy nemuseli meniť. Mohli by ste si tým zbytočne zničiť nadobudnutú SEO hodnotu webstránky.
 49. Predstavte si logo: Predstavte si, ako by vyzeralo vaše logo s názvom domény a či by spolu ladili ako celok.
 50. Skúste názov v kontexte: Skúste použiť názov v rôznych vetách alebo situáciách, aby ste videli, ako dobre funguje v praxi.
 51. Vhodné pre SEO: Uistite sa, že váš názov môže prispieť k lepšej viditeľnosti vo vyhľadávačoch a pri budovaní výhodnej SEO pozície.
 52. Odkúpte už existujúcu doménu: Ak ste si vybrali názov domény, ktorá už je registrovaná, skúste kontaktovať jej majiteľa s ponukou odkúpenia.
 53. Doménu môžete získať aj dražbou: Niektoré portály ponúkajú domény aj na vydraženie.
 54. Backorder: Svoje šťastie so získaním obsadenej domény môžete skúsiť aj cez službu odchytu exspirujúcich domén.
 55. Zvážte viacero možností: Nebojte sa experimentovať s rôznymi názvami domén a vybrať najvhodnejší.
 56. História domény: Pokúste sa zistiť, či sa vami vybraný názov náhodou v minulosti nespájal s niečím negatívnym.
 57. Ochrana značky: Keď sa už rozhodnete pre nejaký názov domény, môžete si zakúpiť aj jej ďalšie rozšírenia či chybové verzie, aby vám ich neuchmatla konkurencia.
 58. Skúste jednoduché slová: Názov by mal byť zrozumiteľný aj pre tých, ktorí neovládajú terminológiu vášho oboru podnikania.
 59. Kreatívne využitie názvu: Zamyslite sa nad tým, ako môžete svoj názov využiť aj v rôznych sloganoch, marketingových kampaniach a podobne.
 60. Doména ako investícia: Vymysleli ste naozaj dobrý názov domény, ktorú síce nepotrebujete, ale je voľná? Kúpte ju a časom ju môžete predať alebo vydražiť.
 61. Myslite na sociálne siete: Zvážte, ako bude váš názov vyzerať na sociálnych sieťach.
 62. Dostupnosť na sociálnych sieťach: Skúste zistiť, či je váš názov dostupný aj na populárnych sociálnych sieťach, ako napríklad Facebook alebo Instagram.
 63. Doména bez pomlčiek: Názov domény vytvorte ideálne bez pomlčiek. Nie je to celkom bežné a vyhnete sa tak zbytočným nedorozumeniam a chybám pri zadávaní názvu do prehliadača či vyhľadávača.
 64. Prvé pravidlo pre spojovník: Ak už chcete v doméne použiť spojovník, musí byť jeho súčasťou. Nesmie sa objaviť na začiatku ani na konci názvu.
 65. Druhé pravidlo pre spojovník: Nemôžete použiť dva spojovníky za sebou.
 66. Veľké písmená sú zbytočné: V názve domény nie je potrebné používať kapitálky, napíšte všetko ako jeden celok malými písmenami.
 67. Nepotrebujete ani diakritiku: Najčastejšie sa stretnete s doménami bez akejkoľvek diakritiky. V online svete sa to ako gramatická chyba neberie. Kľudne vynechajte diakritiku aj vy.
 68. Obmedzený počet znakov: Predpokladáme, že taký dlhý názov ani nebudete potrebovať, no vedzte, že pri vymýšľaní názvu domény ste limitovaní počtom 63 znakov.
 69. 5 a viac znakov: Takmer všetky (ak nie všetky) dvoj, troj a štvorpísmenové .com domény sú už obsadené. Pri vymýšľaní názvu preto šetrite čas a začnite rovno na 5 znakoch.
 70. Ideálny počet znakov: Kratšie názvy sú ľahšie zapamätateľné. Domény úspešných svetových spoločností obsahujú v priemere 8-11 znakov.
 71. Pozor na preklepy: Neurobte pri registrácii domény zbytočnú chybu a dajte si pozor na preklepy.
 72. Gramatika: Použite slovník, ak si nie ste istí tým, ako sa vami vybraný názov píše správne.
 73. Ako vám to znie: Vyslovte názov domény nahlas. Ako sa vám vyslovuje? Znie príjemne vám aj vášmu okoliu?
 74. Názov a váš brand: Popremýšľajte o tom, ako váš názov zapadá do vášho celkového štýlu a či sa zhoduje s tým, čo vaša značka reprezentuje.
 75. Osobný prístup: Ak vaša webstránka zastrešuje váš osobný brand alebo profesionálnu identitu, zvážte použitie vášho mena v názve.
 76. Prehľadnosť v URL: Skúste vybrať názov, ktorý bude prehľadný a dobre čitateľný aj v URL adrese.
 77. Nepridávajte slová zbytočne: Zbytočné slová alebo príliš dlhý názov môžu sťažiť vašim zákazníkom vyhľadávanie vašej značky na Internete.
 78. Doménové pravidlá: Pred registrovaním domény sa oboznámte s pravidlami daného registrátora, aby ste zistili, či náhodou niektoré z nich neporušujete.
 79. Pozor na nelegálnu činnosť: Ubezpečte sa, že váš názov nijako nenabáda k nelegálnej činnosti či nepoškodzuje dobré meno inej značky či verejne známej osoby.
 80. Korektnosť: Názov by nemal urážať ani haniť žiadne menšiny či názorové skupiny.
 81. Buďte slušní: Nepoužívajte vulgárne či inak nevhodné slová. Ubezpečte sa, že názov vašej domény nevyznie vulgárne ani v iných jazykoch, s ktorými sa chystáte pracovať.
 82. Vyhýbajte sa nepresným prekladom: Ak plánujete používať názov v inom jazyku, skontrolujte, či jeho prípadný preklad neobsahuje nechcený význam.
 83. Vyskúšajte slovné spojenia: Skúste kombinovať rôzne slová a spojenia, aby ste vybrali tú najlepšiu možnosť pre originálny názov vašej domény.
 84. Otestujte jeho spôsobilosť: Názov by mal byť vhodný a bezpečný pre rôzne médiá a komunikačné kanály.
 85. Použitie na vizitkách: Ak používate aj papierové vizitky, ubezpečte sa, že na nich názov webstránky nebude chýbať a že bude dobre čitateľný.
 86. Predstavte si reklamy: Váš názov by sa mal dať jednoducho použiť v rôznych reklamných kampaniach.
 87. Použite synonymá: Ak máte obľúbené slovo alebo termín, skúste nájsť jeho synonymum, ktoré môže byť zaujímavejšie alebo vhodnejšie pre váš názov domény.
 88. Zahrňte sezónne alebo trendové slová: Ak je to vhodné, zahrňte do názvu slová, ktoré sú aktuálne trendy alebo sú populárne pre vašu cieľovú skupinu.
 89. S registráciou domény pridlho neotáľajte: O domény je veľký záujem.
 90. Každý deň sa počíta: Čím skôr si doménu registrujete, tým skôr sa začne písať jej história. A čím starší web, tým lepšie SEO hodnoty.
 91. Zahrňte aktivity alebo zážitky: Skúste zahrnúť do názvu slová, ktoré súvisia s konkrétnymi aktivitami, zážitkami alebo záujmami, ktoré sa týkajú vášho podnikania.
 92. Vyhýbajte sa umelým skratkám: Nepoužívajte skratky, ktoré nemajú jasný význam alebo ktoré sú ťažko zapamätateľné.
 93. Zvážte jeho flexibilitu: Skúste vybrať názov, ktorý bude flexibilný a umožní vám rozšíriť obsah alebo zameranie vášho webu v budúcnosti.
 94. Získajte názory od odborníkov: Ak máte možnosť, požiadajte o radu marketingových odborníkov alebo odborníkov v oblasti brandingu.
 95. Skúste jazykové hračky: Ak je vaša webstránka multijazyčná, skúste hľadať slovné hračky, ktoré môžu fungovať v rôznych jazykoch.
 96. Doprajte si čas: Výber názvu domény je dôležitý krok, preto sa neponáhľajte a vyhraďte si dostatok času na premýšľanie a rozhodovanie.
 97. Dôverujte svojej intuícii: Vyberte názov, ktorý s vami rezonuje a s ktorým budete vedieť pri vašom podnikaní dobre pracovať.
 98. Vyspite sa na to: Nechajte svoje rozhodnutie chvíľu dozrieť, aby ste zistili, či ste s názvom domény stotožnení.
 99. Fixnite to a ušetrite: Ak ste už o názve domény presvedčení, kúpte si ju rovno na čo najdlhšie obdobie (zvyčajne 10 rokov). Z dlhodobého hľadiska tak môžete ušetriť.
 100. Kontaktujte nás: Ak si aj napriek vyššie uvedeným tipom neviete poradiť s výberom vhodného názvu, stačí nás kontaktovať a spoločne to vymyslíme.
 
 

Na brehu rieky

Na brehu rieky, sú naše hriechy, tam som ťa blízko mal
Na prstoch mojich rúk, by som ich spočítal.
Tam pri tom brehu stužku si bielu do vlasov zaplietla,
Kým mesiac svietil nám stužka sa rozplietla

Vzdialená

Zlatistá jeseň otvára náruč
Šepká ti nežne – s letom sa rozlúč
Spustli už pláže, aj more smúti
Odchádza s letom na ďalekej púti.

Ďaleko je Boh

Bol to príbeh náš - príbeh môj a tvoj
Ako z rozprávky - skutočný však bol
Koniec príbehu - mal však iný dej
Ten kto zostať mal - navždy odišiel

Toto sólo patrí nám

Ešte si rád posledný pohár vína naliať dám
skôr než začne starosť všedných dní
vám na zdravie pripíjam 
keď ma náhle radosť pochytí, sólo všetkým zahrať dám

Ja keď spievam, slzy tečú

Kto dáva ten dvakrát vždy dáva,
mne život nedáva sto ráz,
to preto, že mám také šťastie,
že žijem pre pieseň a Vás.

Mame

Ten čas plynie ako voda
Stále niekam uteká
A ja toľko mama moja
Toľko Vám chcem povedať

Život je boj

(R.K.) Príde raz deň,
túžiť Ty budeš obrátiť riekam ich smer.
Príde raz deň,
keď povieš že život nebol vždy ku Tebe fér.
(K.K.) Príde raz k nám
a zrazu zistíš, že strácaš zo svojich síl.